Poziom pola elektromagnetycznego

Poziom pola elektromagnetycznego - w jaki sposób jest badane

promieniowanie elektromagnetyczne

Poziom pola elektromagnetycznego - pomiary i normy

Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym zjawiskiem zachodzącym w przyrodzie. Może być wytwarzane przez źródła naturalne. Należą do nich słońce, zjawiska atmosferyczne lub żywe organizmy, ale także przez sztucznie wyprodukowane urządzenia jak na przykład generatory prądotwórcze, telefony, radary itp. Ze względu na ten drugi rodzaj promieniowania, istotne stają się pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, które pozwalają zachować bezpieczny poziom pola elektromagnetycznego.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Jest to po części związane z bezpieczeństwem pracowników, ale także wzajemnym współoddziaływaniem emitujących takie promieniowanie urządzeń. Ważne, aby sprawdzenia dokonało akredytowane laboratorium pomiarowe. Dysponując precyzyjnymi narzędziami, będzie w stanie bardzo dokładnie określić poziom pola elektromagnetycznego, oraz ustalić, czy jego natężenie mieści się w obowiązujących normach.

Normy PEM

W Polsce dopuszczoną przez Ministerstwo Zdrowia i aktualnie obowiązującą normą PEM jest poziom 61 V/m dla częstotliwości powyżej 2 GHz. Pomiary PEM dokonywane na przestrzeni ostatnich lat wskazują, że natężenie pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości 7 V/m, a zatem jest stosunkowo niskie. Warto pamiętać, że w powyższych kwestiach obowiązują bardzo ścisłe regulacje prawne oraz mocno restrykcyjne przepisy i normy bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem jest tutaj bezpieczeństwo i troska o środowisko.

PEM występuje normalnie w naturze

Oddziaływanie elektromagnetyczne jest czymś zupełnie naturalnym i wbrew wielu mitom na jego temat nie powoduje zagrożenia. Na przykład umieszczona na dachu antena telekomunikacyjna nie stanowi niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Podobnie jak żywność przygotowywana w kuchence mikrofalowej nie stwarza zwiększonego ryzyka chorób nowotworowych. Jest to związane z podziałem promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące. Fale o częstotliwości niższej niż zakres światła widzialnego, a więc niejonizujące, są bezpieczne dla organizmów żywych i organicznej materii. Nawet bardzo silne pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia nie wpływa negatywnie na środowisko i jest zupełnie neutralne dla upraw rolniczych, wielkopowierzchniowych plantacji czy roślin.

promieniowanie elektromagnetycznepomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracypoziom pola elektromagnetycznegoakredytowane laboratorium pomiarowepomiary pemnatężenie pola elektromagnetycznegooddziaływanie elektromagnetycznepole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia