Magnetofon

Pomiary elektromagnetyczne

Kiedy konieczne są pomiary elektromagnetyczne?

pomiary elektromagnetyczne

Naturalne i sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego

Owiane w internecie złą sławą PEM to nic innego jak pole elektromagnetyczne. Wokół niego narosło wiele mitów. Najpopularniejszym zdaje się, jest ten, że jego twórcą jest człowiek. Pole elektromagnetyczne towarzyszy nam jednak od zawsze. Własne PEM ma nasza planeta, gwiazdy czy każdy człowiek. To są tak zwane naturalne źródła promieniowania elektromagnetycznego. Od około 150 lat w naszym otoczeniu pojawia się jednak coraz więcej urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne. Pomiary elektromagnetyczne wykonuje się w celu rozpoznania i zarejestrowania źródeł pól stanowiących potencjalne zagrożenie. Wykonuje się je zarówno w środowisku pracy jak i ogólnym. W tym pierwszym wartości natężenia pola elektromagnetycznego zdefiniowane są w przepisach BHP. W środowisku ogólnym dopuszczalne poziomy promieniowanie reguluje Prawo Ochrony Środowiska. Pomiary PEMwykonywane są, by sprawdzić, czy normy są dotrzymane.

Obowiązkowe pomiary elektromagnetyczne

W Polsce prowadzony jest program Państwowego Monitoringu Środowiska. W każdym województwie prowadzi się pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w centrach miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców oraz już w cyklach trzyletnich w mniejszych miejscowościach i wsiach. Podobne badania wykonuje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę lub dostępnych dla ludzi, a będących w otoczeniu instalacji lub urządzeń objętych obowiązkiem wykonania pomiarów. Ponadto każdy prowadzący instalację radiokomunikacyjną, rozbudowujący starą lub zmieniający jej parametry ma ustawowy obowiązek dokonania pomiarów.

Rzetelne pomiary przez laboratorium akredytowane

Z racji tego, że pomiary regulowane są prawnie, by wyniki mogły zostać uznane za wiarygodne, badania muszą zostać przeprowadzone przez akredytowane laboratoria. W przypadku braku takiej akredytacji pomiary nie mogą zostać uznane przez urząd. Można ją uzyskać w Polskim Centrum Akredytacji i oznaczona jest unikalnym identyfikatorem. Również w PCA dostępne są informację o laboratoriach, które akredytację już posiadają. Sprawdzić można zakres badań, dane kontaktowe czy datę ważności akredytacji. W przypadku wątpliwości co do wybranego laboratorium wystarczy poprosić o numer akredytacji i sprawdzić go w bazie PCA.

pomiary elektromagnetycznenaturalne źródła promieniowania elektromagnetycznegopomiary PEMpomiary natężenia pola elektromagnetycznegoakredytowane laboratoria

Powiązane wpisy

Poziom pola elektromagnetycznego

Poziom pola elektromagnetycznego - w jaki sposób jest badane

Pomiary PEM - po co je wykonywać?

Rzetelne pomiary PEM wykonuje się w wielu sytuacjach.

Akredytowane laboratorium pomiarowe

Akredytowane laboratorium pomiarowe i pomiar PEM

Magnetofony szpulowe

Magnetofony szpulowe - czy to sprzęt tylko dla pasjonatów?

Utylizacja fotowoltaiki

Czy utylizacja fotowoltaiki to obecnie wyzwanie?